Cần bán Số 41-43-45 Đường số 66, phường Thảo Điền, Quận 2

Cần bán Số 41-43-45 Đường số 66, phường Thảo Điền, Quận 2

Số 41-43-45 Đường số 66, phường Thảo Điền, Quận 2

(Gần Tropic Garden 2) bao gồm 4 Giấy chứng nhận tổng diện tích : 1.181,2 m2

-          GCN 657,4 m2 (đất vườn nông nghiệp)

-          GCN 200 m2 Đất ở đô thị

-          GCN 189,8 m2 Đất ở đô thị

-          GCN 134 m2 Đất ở đô thị

Giá bán: 100 triệu đồng/m2

Bán theo hiện trạng

LH 0906613553