Chuyển nhượng dự án tại Gò Vấp, Bán toàn bộ dự án tại Gò Vấp

Chuyển nhượng dự án tại Gò Vấp, Bán toàn bộ dự án tại Gò Vấp