Chuyển nhượng dự án Nhà Bè; quỹ đất làm dự án

Chuyển nhượng dự án Nhà Bè; quỹ đất làm dự án