Chuyển nhượng dự án số 2 Trường Chinh

Chuyển nhượng dự án số 2 Trường Chinh, KHU HỖN HỢP VÀ DÂN CƯ THẮNG LỢI


Diện tích đã đóng tiền sử dụng đất 157.046 m2


Đất cơ sở sản xuất kinh doanh – văn phòng và nhà xưởng sản xuất


Thời hạn sử dụng đến 2049 – trả tiền hằng năm

Thông tin dự án:


Diện tích khu đất quy hoạch 266.787,8 m2


Đất đơn vị ở 206.820 m2


Đất nhóm nhà ở 93.773 m2 (35,15%

Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở 17.494 m2 (6,56%)

Đất cây xanh phục vụ công cộng 35.170 m2 (13,18%)

Đất giao thông 60.383 m2 (22,63%

Đất ngoài đơn vị ở 59.967,8 m2 (22,48%)


Quy mô dân số dự kiến 5.000 người


Chỉ tiêu sử dụng đất bình quân 41,3 m2/người


Tầng cao xây dựng tối đa 12 tầng


Giá bán: LH 0938.21.0086

0938210086Tải bảng giá mới nhất