Chuyển nhượng Số 14B Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2

Chuyển nhượng Số 14B Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2

 Số 14B Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, Quận 2

Ngay Gara xe No

Diện tích: 2944,6 m2

-          GCN 232,7 m2 (Đất ở đô thị)

-          GCN 1.192,54 m2 ( Đất nông nghiệp)

-          GCN 1.252,1 m2 ( Đất nông nghiệp)

-          Diện tich mua giấy tay 267.26 m2

Giá bán: Chốt 72 triệu/m2

Bán theo hiện trạng

LH 0906613553